Mua xe trả góp công ty

Bằng việc liên kết với nhiều ngân hàng lớn, Ford An Đô  luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng làm thủ tục trả góp.
Quý Khách hàng vui lòng liên hệ theo số hotline :
0967.829.559  để cập nhật lãi xuất hỗ trợ tốt nhất và tư vấn miễn phí về thủ tục trả góp 24/24h
 
 

 
   
CÔNG TY HOẶC DOANH NGHIỆP MUA XE QUA NGÂN HÀNG  
   
HỒ SƠ YÊU CẦU  

1. Đăng ký kinh doanh, Mẫu dấu, Mã số thuế
2. Hợp đồng mua xe
3. Báo cáo tài chính nộp thuế năm gần nhất có lãi (có dấu của Thuế)
4. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm gần nhất (có dấu của Thuế)
5. Bộ tờ khai VAT 12 tháng gần đây nhất bao gồm cả đầu ra và đầu vào (có dấu của Thuế)
6. Hóa đơn điện thoại cố định của Công ty tháng gần nhất
7. Điều lệ Công ty.
8. Biên bản họp đại hội cổ đông bầu hội đồng quản trị (mẫu Ngân hàng)
9. Biên bản họp hội đồng quản trị về việc vay vốn mua xe trả góp (mẫu Ngân hàng) 
10. Đơn vay (mẫu Ngân hàng).

 
   
 NGÂN HÀNG 
1. Mức tài trợ thông thường 70% giá trị hóa đơn.
2. Thời gian tối đa 60 tháng.
3. Lãi suất: Tính vào thời điểm giải ngân và theo lãi suất của Ngân hàng nhà nước quy định
4. Thời gian thẩm định: Trong vòng 24 giờ sau khi nhận đầy đủ hồ sơ vay.
 
   
CÔNG TY HOẶC DOANH NGHIỆP MUA XE QUA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH  
   
HỒ SƠ YÊU CẦU  

1. Đăng ký kinh doanh, Mẫu dấu, Mã số thuế
2. Hợp đồng mua xe
3. Điều lệ Công ty
4. Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,…) (Bản chính hoặc sao y)
5. Danh mục tài sản cố định (nguyên giá, giá trị còn lại) (Bản chính hoặc Sao y).
6. Chi tiết các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho (Bản chính hoặc sao y)
7. Danh mục các khách hàng lớn của doanh nghiệp (Bản chính)
8. Một số hợp đồng kinh tế liên quan đến đầu vào-đầu ra của doanh nghiệp (Bản chính hoặc Sao y).

Xem Thêm các dòng xe Ford: Ford Focus, Ford Ranger, Ford Transit, Ford Fiesta, Ford Everest, Ford Ecosport

Hotline Tư Vấn 24/7 : 0967 829 559 - 0919941883 | Email: Cvcuong@andoford.com.vn